Základné lekárske preventívne prehliadky

V dnešnej dobe už máme dostatok nástrojov, ako preventívne kontrolovať svoj zdravotný stav. Jedine prevenciou a tým pádom včasnou diagnózou môžeme predísť rôznym ochoreniam a ďalším zdravotným komplikáciám.

Základnou preventívnou prehliadkou, na ktorú máte nárok zo zákona, je Preventívna prehliadka u všeobecného lekára.

Preventívnu lekársku prehliadku u všeobecného lekára môžete absolvovať 1x za 2 roky (prípadne jedenkrát ročne, pokiaľ ste evidovaný ako darca krvi, darca orgánov alebo tkanív). Na preventívnej prehliadke, ktorá trvá približne 30 minút, získate prehľad o svojom zdravotnom stave, ako aj o možných rizikách vyplývajúcich z rodinnej i osobnej anamnézy.

Rozsah prehliadky závisí od Vášho veku, pričom rozlišujeme dve skupiny pacientov – do 40 a nad 40 rokov.

Pacienti od 18 do 40 rokov

Obsahom preventívnej prehliadky je:

 • Dôkladná anamnéza (rodinná, osobná, pracovná, alergická, epidemiologická, sociálna, toxikologická),
 • Meranie výšky a hmotnosti, vypočítanie BMI indexu,
 • Meranie tlaku krvi,
 • Kontrola stavu vykonaného očkovania,
 • Odber moču (chemický rozbor a sediment)
 • Odber krvi na určené parametre (sedimentácia, kreatinín – určenie stavu obličiek, glykémia – hladina cukru v krvi, krvný obraz, ALT – stav pečene, cholesterol a triacylglyceroly – hladina tukov v tkanivách).

K tejto prehliadke si môžete navyše dokúpiť Balíček vyšetrení do 40 rokov života.

Pacienti nad 40 rokov

Obsahom preventívnej prehliadky je:

 • Dôkladná anamnéza (rodinná, osobná, pracovná, alergická, epidemiologická, sociálna, toxikologická),
 • Meranie výšky a hmotnosti, vypočítanie BMI indexu,
 • Meranie tlaku krvi,
 • Kontrola stavu vykonaného očkovania,
 • Odber moču (chemický rozbor a sediment),
 • Odber krvi na určené parametre (sedimentácia, kreatinín – určenie stavu obličiek, glykémia – hladina cukru v krvi, krvný obraz, ALT – stav pečene, cholesterol a triacylglyceroly – hladina tukov v tkanivách).
 • EKG vyšetrenie s popisom,
 • Vyšetrenie krvi v stolici (vyšetrenie na okultné krvácanie, včasná diagnostika kolorektálneho karcinómu) – poisťovňa Dôvera prepláca toto vyšetrenie len pre pacientov nad 50 rokov,
 • AB index a prietoky (vyšetrenie priechodovosti a elasticity kardiovaskulárneho systému ako prevencia infarktu srdca, cievnej mozgovej príhody, ischem. ochorenia dolných končatín) – Len pre pacientov poisťovne VšZP nad 50 rokov.

K tejto prehliadke si môžete navyše dokúpiť Balíček vyšetrení do 50 rokov života alebo nad 50 rokov života.

K základnej lekárskej preventívnej prehliadke dostanete od nás ako bonus pulznú OXYMETRIU (neinvazívne, rýchle a presné meranie hodnoty nasýtenia krvi kyslíkom a frekvenciu srdca) a konzultáciu u výživového poradcu.

K balíkom doplňujúcich vyšetrení vám zadarmo ponúkame meranie prístrojom MAX pulse (neinvazívne vyšetrenie variability srdcovej tepovej frekvencie, ako aj zhodnotenie priechodnosti ciev).

Bližšie informácie o balíčkoch vyšetrení Vám radi poskytneme na recepcii Polikliniky JUH Trenčín.

Partneri