Ochrana súkromia

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť MDclinic a.s. sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a bezpečnosť údajov, ktoré s nami zdieľate. S osobnými údajmi nakladáme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ a príslušnej Politiky na ochranu osobných údajov spoločnosti MDclinic a.s.

 

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na nasledovných odkazoch:

1. Informácie o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov pri výbere dodávateľov a pri uzatváraní a plnení dodávateľských a odberateľských zmlúv

3. Informácie o spracúvaní osobných údajov pri realizácii výberových konaní na obsadenie voľných pracovných pozícií

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov pre používateľov kontaktného formulára a infolinky

5. Informácie o spracúvaní osobných údajov pri vykonávaní činností pracovnej zdravotnej služby

6. informácie o spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh zamestnávateľa v oblasti personalistiky a miezd

 

Ak Vám po prečítaní dokumentov týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme.

Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na dpo@mdclinic.sk

Partneri