Ambulancia leteckého lekárstva

Ako jedna z mála ambulancií v regióne sa zaoberá vyšetrovaním záujemcov o povolanie alebo klientov pôsobiacich v oblasti letectva. Okrem bežných laboratórnych vyšetrení zabezpečuje v rámci preventívnych prehliadok aj širšie doplnkové vyšetrenia.

Súčasťou ponuky služieb ambulancie sú:

  • Letecko – lekárske vyšetrenia a hodnotenia na účely vydávania, predlžovania a obnovenia osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pre LAPL, pilotov 2. triedy a palubných sprievodcov
  • Doplnkové vyšetrenia – očné, otorinolaryngologické, neurologické, kardiologické
  • Špecializované vyšetrenia ako ergometria, echokardia a ultrasonografia

Bližšie informácie a objednanie (v čase od 13:00 hod do 15:30 hod).

Odborný garant

MUDr. Tibor Guštafík

Lekári

MUDr. Tibor Guštafík

Zdravotné sestry

Kristína Gašperáková
Mgr. Lenka Krajčiová

Kontakt

Ordinačné hodiny

Pondelok:
7.00 - 15.30
Utorok:
7.00 - 15.30
Streda:
7.00 - 15.30
Štvrtok:
7.00 - 15.30
Piatok:
7.00 - 15.30

Partneri