Ambulancia pracovného lekárstva

Poskytuje služby v oblasti vplyvu pracovných podmienok na zdravie zamestnancov. Formou cielených lekárskych prehliadok pomáha zamestnancom v prevencii chorôb a pracovných úrazov na i mimo pracoviska.

Zamestnanci môžu v ambulancii absolvovať nasledujúce prehliadky:

  • Vstupné, periodické, výstupné prehliadky
  • Mimoriadne prehliadky zamerané na výkon konkrétnych pracovných činností
  • Prehliadky zamerané na schopnosť viesť motorové vozidlo, prácu so zobrazovacími jednotkami, atď.

Bližšie informácie a objednanie (v čase od 13:00 hod do 15:30 hod).

Odborný garant

MUDr. Tibor Guštafík

Lekári

MUDr. Tibor Guštafík

Zdravotné sestry

Mgr. Lenka Horváthová

Kontakt

Ordinačné hodiny

Pondelok:
7.00 - 15.30
Utorok:
7.00 - 15.30
Streda:
7.00 - 15.30
Štvrtok:
7.00 - 15.30
Piatok:
7.00 - 15.30

Partneri