Otorinolaryngológia

Zaoberá sa diagnostikou a posudkovou činnosťou pri chorobách ucha, horných dýchacích ciest, zmyslových orgánov a rovnováhy.

Odborné vyšetrenia poskytuje pacientom v rámci:

  • Individuálnych žiadostí pacienta
  • Preventívnych lekárskych prehliadok
  • Lekárskych prehliadok v súvislosti s výkonom práce

Bližšie informácie a objednanie (v čase od 13:00 hod do 15:30 hod).

Odborný garant

MUDr. Tibor Guštafík

Lekári

MUDr. Bohuslav Tholt

Zdravotné sestry

Mgr. Lenka Horváthová

Kontakt

Ordinačné hodiny

Pondelok:
7.00 - 15.30
Utorok:
7.00 - 15.30
Streda:
7.00 - 15.30
Štvrtok:
7.00 - 15.30
Piatok:
7.00 - 15.30

Partneri