Ambulancia vnútorného lekárstva

Ambulancia vnútorného lekárstva  poskytuje komplexnú preventívnu a liečebnú starostlivosť v oblasti ochorení vnútorných orgánov.  Zameriava sa na včasnú a správnu diagnostiku a liečbu ochorení. Vnútorné lekárstvo je dôležitou súčasťou preventívneho vyšetrenia, nakoľko spája poznatky z rôznych odborov klinickej medicíny.

Dôležitou súčasťou diagnostiky je interné vyšetrenie, ktoré komplexne zhodnotí zdravotný stav klienta a charakter prípadného postihnutia jeho orgánov.  Ak si to stav klienta vyžaduje na základe odporučenia lekára absolvuje ďalšie vyšetrenia.

Bližšie informácie a objednanie (v čase od 13:00 hod do 15:30 hod).

Odborný garant

MUDr. Tibor Guštafík

Lekári

MUDr. Tibor Guštafík

Zdravotné sestry

Katarína Jedináková

Kontakt

Ordinačné hodiny

Pondelok:
7.00 - 15.30
Utorok:
7.00 - 15.30
Streda:
7.00 - 15.30
Štvrtok:
7.00 - 15.30
Piatok:
7.00 - 15.30

Partneri