Infúzna vitamínová terapia

Vitamín C terapiaVitamínová terapia – Vitamín B1, B6, B12 a Vitamín C

Vedeli ste, že podávanie infúznej vitamínovej terapie Vám môže pomôcť pri rôznych zdravotných ťažkostiach?

Každý zo skupiny vitamínov B a vitamín C má dôležitú úlohu, ale je pre nich typická aj „tímová“ spolupráca. Sú dôležité pre mozog, oči, srdce, steny ciev, tvorbu červených krviniek, pečeň, obličky a nadobličky, kosti, svaly a celý imunitný systém.

Okrem toho prispievajú k psychickej pohode. Vitamínová terapia Vám môže pomôcť pri zotavovaní sa po hospitalizácii v nemocnici, pred a po operačných zákrokoch, po úrazoch, pri popáleninách a ťažkých zápaloch.

Podávanie ambulantnou formou je efektívnym spôsobom liečby rôznych indikovaných ochorení.

Pre klientov je zároveň komfortnejšou a prijateľnejšou alternatívou ako infúzna liečba spojená s hospitalizáciou v nemocnici. Je obvykle podávaná raz denne. Dĺžku, rozsah podania ako aj skladbu infúznej terapie určuje výhradne lekár.

CALL CENTRUM: +421 32 64 00 010

Objednávanie vyšetrení: +421 905 606 552


E-mail: poliklinikajuh@mdclinic.sk zdravotne.tn@mdclinic.sk 

Partneri