Programy zdravia a prevencie

Ponúkame Vám komplexný preventívny program zameraný na včasné odhalenie možných rizík a chorôb, ktoré môžu vo výraznej forme ovplyvniť kvalitu Vášho života.

Vďaka podrobnej anamnéze a špeciálnym laboratórnym vyšetreniam získate detailný obraz o Vašom zdravotnom stave už v priebehu jedného dňa.

prevencia pre mužov a ženy

Partneri