Cenová ponuka na výkon PZS

ŽIADOSŤ O VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Pre vypracovanie cenovej ponuky na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a 309/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z., č. 140/2008 Z.z., č. 132/2010 Z.z. a č. 204/2014 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Stiahnite si dotazník PZS tu a pošlite nám ho vyplnený na e-mail: iveta.turinicova@falck.sk.

 

OCHRANA SÚKROMIA: Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou. Tu nájdete všetky kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov. Venujte im, prosím, pozornosť skôr, ako uvediete akékoľvek svoje osobné údaje.

 

Možnosť vyplniť dotazník online na tejto stránke:Pridať prevádzku
Pridať zaradenie
Rizikový faktor
Kategória rizika
Počet zamestnancov
Poznámka
Pridať faktor

a) faktory chemické
b) faktory fyzikálne
c) faktory biologické
d) iné faktory

Partneri