Cenová ponuka na výkon PZS

ŽIADOSŤ O VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Pre vypracovanie cenovej ponuky na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP a 309/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z., č. 140/2008 Z.z., č. 132/2010 Z.z. a č. 204/2014 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZ SR č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

 

OCHRANA SÚKROMIA: Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou. Tu nájdete všetky kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov. Venujte im, prosím, pozornosť skôr, ako uvediete akékoľvek svoje osobné údaje.Pridať prevádzku
Pridať zaradenie
Rizikový faktor
Kategória rizika
Počet zamestnancov
Poznámka
Pridať faktor

a) faktory chemické
b) faktory fyzikálne
c) faktory biologické
d) iné faktory

Partneri