PREVENTÍVNE PREHLIADKY
Viac informácií
INFÚZNA VITAMÍNOVÁ LIEČBA
Viac informácií
SONOGRAFICKÉ VYŠETRENIA
Viac informácií
WELLNESS JUH
Viac informácií
Komplexná preventívna lekárska prehliadka Vám v priebehu jedného dňa poskytne detailný obraz o Vašom zdravotnom stave. Lekárska prehliadka je zameraná na diagnostiku viacerých orgánových systémov ľudského teda súčasne.
Pracovná zdravotná služba zabezpečuje zamestnancom nielen dohľad nad pracovnými podmienkami, ale aj celý rad služieb súvisiacich so starostlivosťou o zdravie. Aktívny prístup zamestnávateľa navyše výrazne prispieva k dobrému zdravotnému stavu zamestnanca.
Vedeli ste, že podávanie infúznej vitamínovej terapie Vám môže pomôcť pri rôznych zdravotných ťažkostiach? Každý zo skupiny vitamínov B a vitamín C má dôležitú úlohu, ale je pre nich typická aj „tímová“ spolupráca.
WELLNESS JUH
Viac informácií

Partneri