INFÚZNA VITAMÍNOVÁ LIEČBA
Viac informácií
SONOGRAFICKÉ VYŠETRENIE
Viac informácií
LIEČBA BOLESTI KOLAGÉNOM - GUNA MD
Viac informácií
PREVENTÍVNE PREHLIADKY
Viac informácií
DARČEKOVÉ POUKÁŽKY
Viac informácií
NOVÁ OČNÁ KLINIKA
Viac informácií
Základnou preventívnou prehliadkou, na ktorú máte nárok zo zákona, je preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ktorú môžete absolvovať 1x za 2 roky. Trvá približne 30 minút a získate vďaka nej prehľad o svojom zdravotnom stave, ako aj o možných rizikách vyplývajúcich z rodinnej i osobnej anamnézy.
Pracovná zdravotná služba zabezpečuje zamestnancom nielen dohľad nad pracovnými podmienkami, ale aj celý rad služieb súvisiacich so starostlivosťou o zdravie. Aktívny prístup zamestnávateľa navyše výrazne prispieva k dobrému zdravotnému stavu zamestnanca.
Vedeli ste, že vitamín C sa nachádza v mnohých orgánoch vo vysokých koncentráciách? Je dôležitý pre mozog, oči, srdce, steny ciev, pečeň, obličky a nadobličky, kosti, svaly a celý imunitný systém. Keďže si ho naše telo nedokáže vyrobiť, prijímame ho v strave a doplnkoch výživy.
Rehabilitačné centrum
Viac informácií

Partneri