EEG vyšetrenie

Elektroencefalografia (EEG)

Elektroencefalografia (EEG) je vyšetrovacia metóda, ktorá sníma elektrickú aktivitu mozgu jej zmeny, odchýlky a postihnutia.

Pomáha pri diagnostike epilepsie, následkov mozgových poranení, následkov cievnych mozgových príhod, zápalov mozgu, nádorov ako aj funkčných mozgových porúch (napr. tetania, neurózy).

Na vyšetrenie nepotrebujete žiadanku ani výmenný lístok od lekára. Ak máte k dispozícií zdravotnú dokumentáciu s vysvetlením klinických ťažkostí a doporučením lekára, doneste ju zo sebou.

Bližšie informácie a objednanie (v čase od 13:00 hod do 15:30 hod):

Recepcia
Tel.: 032/64 00 010
Mob.: 0905 606 552
E-mail: poliklinikajuh@mdclinic.sk

Partneri