EEG vyšetrenie

Elektroencefalografia (EEG)

Elektroencefalografia (EEG) je vyšetrovacia metóda, ktorá sníma elektrickú aktivitu mozgu jej zmeny, odchýlky a postihnutia.

Pomáha pri diagnostike epilepsie, následkov mozgových poranení, následkov cievnych mozgových príhod, zápalov mozgu, nádorov ako aj funkčných mozgových porúch (napr. tetania, neurózy).

Na vyšetrenie nepotrebujete žiadanku ani výmenný lístok od lekára. Ak máte k dispozícií zdravotnú dokumentáciu s vysvetlením klinických ťažkostí a doporučením lekára, doneste ju zo sebou.

CALL CENTRUM: +421 32 64 00 010

Objednávanie vyšetrení: +421 905 606 552


E-mail: poliklinikajuh@mdclinic.sk zdravotne.tn@mdclinic.sk 

Partneri