POLIKLINIKA JUH TRENČÍN

Poliklinika JUH Trenčín poskytuje komplexné zdravotné služby už od roku 1999.

Od všeobecného lekára cez špecializované ambulancie až po ambulantnú infúznu jednotku. To všetko nájdete v našej poliklinike. 

Cieľom Polikliniky JUH Trenčín je plnohodnotný život klientov bez bolestí.

V priestoroch Polikliniky JUH Trenčín sa nachádza aj lekáreň s nadštandardnými službami s dovozom liekov pacientov až domov. V našej poliklinike sa špecializujeme aj na letecké a telovýchovné lekárstvo.

Taktiež u nás nájdete LSPP – špecializovanú lekársku službu prvej pomoci v odbore stomatológia pre pacientov v okrese Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou ako aj rehabilitačné centrum.

Cenník zdravotných výkonov ambulancií zazmluvnených so zdravotnou poisťovňou, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou. Cenník zdravotných výkonov ambulancií bez zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou.

Spoločnosť MDclinic a.s. má zavedený Integrovaný systém manažérstva, pozostávajúci zo:

  • Systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015     
  • Systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015
  • Environmentálnej politiky
  • Politiky kvality
  • Politiky kvality a bezpečnosti potravín

Partneri