Preventívny program NADŠTANDARD

Preventívny program  NADŠTANDARD

Komplexná preventívna lekárska prehliadka Vám v priebehu jedného dňa poskytne detailný obraz o Vašom zdravotnom stave. Lekárska prehliadka je zameraná na diagnostiku viacerých orgánových systémov ľudského teda súčasne.

Rozsah preventívneho programu:

1. Osobný anamnestický dotazník

 • Osobná anamnéza so zameraním na prekonané ochorenia
 • Rodinná anamnéza so zameraním na výskyt ochorení u rodinných príslušníkov
 • Zistenie a zhodnotenie rizikových faktorov pôsobiacich na organizmus (životný štýl, životné prostredie, zamestnanie), alergologická anamnéza, lieková anamnéza

2. Vyšetrenia biologických materiálov

 • Glukóza – krvný cukor
 • Urea/Kreatinín – parametre funkcie obličiek
 • Kyselina močová – marker metabolizmu purínov – civilizačný marker
 • AST, ALT, GMT, bilirubín celkový – metabolizmus pečene
 • Krvný obraz + diferenciál – parametre krvného obrazu
 • Ionogram (Na, K, Mg, Cl) – minerály
 • Cholesterol celkový
 • Lipidogram (LDL, HDL, TRG) – hladina tukov v krvi
 • Homocysteín – kardiomarker (civilizačný marker)
 • CRP C – reaktívny proteín (zápalový marker)
 • TSH Thyroid – stimulujúci hormón (základný parameter funkcie štítnej žľazy)
 • CEA – onkomarker tráviaceho traktu čreva, konečníka, štítnej žľazy, pľúc
 • Močový sediment
 • PSA (MUŽI) – onkomarker prostaty
 • CA 125 (ŽENY) – onkomarker vaječníkov a maternice

3. Vyšetrenia:

 • EKG – elektrokardiokraf (kľudový záznam srdca)
 • AB index – cievne vyšetrenie periférnych ciev tela, končatín a prietoku krčnými cievami
 • Spirometria – vyšetrenie vitálnej kapacity a funkčnosti dýchacieho traktu
 • Komplexné očné vyšetrenie – s vyšetrením očného pozadia a OCT (očná tomografia a zraková ostrosť)
 • Test H.Pylori – jednoduchý rýchly test na zistenie prítomnosti Helicobaktera Pylori
 • Test Haemocult – imunologický test na stanovenie skrytého krvácania v tráviacom trakte (hrubom čreve)
 • Sonografia brucha – vyšetrenie vnútorných orgánov – pečeň, slezina, pankreas, obličky, nadobličky, veľké cievy, regionálne lymfatické uzliny
 • Sonografia krku – štítna žľaza, prištítne telieska, orientačné cievy krku a regionálne lymfatické uzliny
 • Sonografia urologického traktu (MUŽI) – močový mechúr a prostata konečník
 • Sonografia urologického traktu (ŽENY) – močový mechúr, gynekologické orgány
 • Interné vyšetrenie – zmeranie tlaku krvi, pulzu, výšky, hmotnosti a obvodu pásu, výpočet BMI (index telesnej hmotnosti), komplexné vyšetrenie so zameraním na srdcovocievny systém,  kožu a pohybový aparát

 

11. Vyhodnotenie zdravotného stavu – vypracovanie záverečnej správy s odporúčaniami 

Bližšie informácie a objednanie (v čase od 13:00 hod do 15:30 hod):

Recepcia
Tel.: 032/64 00 010
Mob.: 0905 606 552
E-mail: poliklinikajuh@mdclinic.sk

Partneri