Preventívny program NADŠTANDARD

Preventívny program  NADŠTANDARD

Komplexná preventívna lekárska prehliadka Vám v priebehu jedného dňa poskytne detailný obraz o Vašom zdravotnom stave. Lekárska prehliadka je zameraná na diagnostiku viacerých orgánových systémov ľudského teda súčasne.

Rozsah preventívneho programu:

1. Osobný anamnestický dotazník

 • Osobná anamnéza so zameraním na prekonané ochorenia
 • Rodinná anamnéza so zameraním na výskyt ochorení u rodinných príslušníkov
 • Zistenie a zhodnotenie rizikových faktorov pôsobiacich na organizmus (životný štýl, životné prostredie, zamestnanie), alergologická anamnéza, lieková anamnéza

2. Odbery biologických materiálov

 • Sedimentácia krvi, hematologický rozbor krvi – KO + Diff.
 • Biochemické vyšetrenie krvi: glukóza, kreatinín, kyselina močová, AST, ALT, GMT, celkového cholesterolu, HDL, LDL, triacylgyceroly, TSH – štítna žľaza, CRP – zápalový marker, homosysteín, glykovaný hemoglobín, krvná skupina
 • Vyšetrenie krvi na onkomarker CA 125 alebo PSA
 • BIOSCREEN – počítačovou metódou vyhodnotenie výsledkov krvi, vyhodnotenie možných rizík a nábehu na ochorenia (infarkt myocardu, DNA, cukrovky, steatózu – stukovanie pečene
 • Vyšetrenie moču – chemicky

3. USG (sonografia) – Ultrazvukové vyšetrenie dutiny brušnej:

 • Pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, RLU (regionálne lymfatické uzliny), veľké cievy – brušná aorta a ostatné
 • Slezina, uzliny hilu (ústia sleziny), obličky, nadobličky
 • Sono krku: štítna žľaza (Thyreoidea), prištítne telieska (Parathyreoidea), tepny – veľké cievy krku, uzliny – regionálne lymfatické uzliny krku
 • DUS krk: doppler – prietoku krvi a cievnej steny – extrakran.cievy

4. AB Index 4 manžetový –  vyšetrenie prechodnosti a elasticity kardiovaskulárneho systému ako prevencia infarktu srdca, cievnej mozgovej príhody, ischem. ochorenia dolných končatín.

5. Interné vyšetrenie 

 • Fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi
 • Antropometrické vyšetrenie (zmeranie výšky, hmotnosti a obvodu pásu)
 • Výpočet BMI (Body Mass Index – index telesnej hmotnosti), Fat mass
 • EKG vyšetrenie srdca (12 zvodové) s vyhodnotením
 • Preventívne kožné vyšetrenie na záchyt prekarceróz a rizikových pigmentových névov
 • Urologické vyšetrenie orientačné (MUŽI) :
  – fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie vonkajšieho genitálu
  – palpačné vyšetrenie prostaty per rectum

6. Očné vyšetrenie:

 • subjektívne určenie vizu, zmeranie refrakcie automatickým refraktometrom, vyšetrenie štrbinovou lampou, oftalmoskopia, fokometria, tonometria bezkontaktným tonometrom. Vyšetrenie farbocitu pomocou tabuliek. Vyšetrenie a zhodnotenie zorného pola.

7. Gynekologické vyšetrenie (ŽENY)

 • fyzikálne vyšetrenie – palpačné vyšetrenie a vyšetrenie v pošvových zrkadlách
 • odbery cytologických sterov
 • USG vyšetrenie malej panvy intravaginálnou resp. abdominálnou sondou
 • Vyšetrenie prsníkov – palpačné vyšetrenie a poučenie o samovyšetrovaní

8. Spirometria – pľúcne vyšetrenie, vitálna kapacita pľúc

9. Test H.pylori – jednokrokový rýchly test na diagnózu gartritídy a žalúdočných vredov

10. Test Haemoccult – imunologický test na stanovenie skrytého krvácania v tráviacom trakte (hrubom čreve)

11. Vyhodnotenie zdravotného stavu – vypracovanie záverečnej správy s odporúčaniami 

Rozsah lekárskej prehliadky NADŠTANDARD spĺňa podmienky pre výživového poradcu Svet zdravia. Klient obdrží poukážku na vyšetrenie prístrojom MaxPulse /určenie nutričnej typológie osobnosti/ v hodnote 30 € ZDARMA! Rozsah lekárskej prehliadky NADŠTANDARD zodpovedá rozsahu pre potvrdenie zdravotnej spôsobilosti leteckého personálu (2. triedy, 3. triedy, LAPL, palubný sprievodca).

Partneri