Zabezpečujeme praktickú výučbu v doktorskom štúdijnom programe v štúdijnom odbore všeobecné lekárstvo

Na základe uzatvorenej zmluvy medzi Slovenskou zdravotníckou univerzitou a spoločnosťou  Falck Healthcare a.s.  o praktickej výučbe v doktorskom štúdijnom programe v štúdijnom odbore všeobecné lekárstvo na výučbovom pracovisku Polikliniky JUH Trenčín, Halalovka 63, Trenčín, ponúkame zabezpečenie výučby rezidentov.

Spoločnosť Falck Healthcare a.s. je prevádzkovateľom zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti  a poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť vo viacerých mestách na Slovensku. Jednou z nich je aj Poliklinika JUH Trenčín.

Poliklinika JUH Trenčín ponúka kvalitné zázemie v rozsahu všeobecných lekárov a odborných špecialistov. Disponuje kvalitným personálom a moderným technickým vybavením a preto je schopná poskytovať služby v nadštandardnej kvalite.

Pracovisko Ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých Polikliniky JUH Trenčín plní podmienky výučbového pracoviska  pre praktickú výučbu študentov SZU v doktorskom štúdijnom programe v štúdijnom odbore Všeobecné lekárstvo pre zdravotnícke povolanie lekár a lekárov študujúcich v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Študentom zabezpečí moderné meteriálno-technické a  profesionálne personálne podmienky na získanie potrebných vedomostí a praktických zručností.

V prípade záujmu absolventom ponúkame aj ďalšiu prax v rámci uzatvorenia pracovného pomeru.

Kontaktná osoba:

Daša Repová

tel. 0905 983 395

e-mail: dasa.repova@falck.sk

Partneri