Prvá pomoc pri rôznych detských otravách

Náhodné otravy u detí sú pomerne častým javom. Ku miestam, pri ktorých ku požitiu látok najčastejšie dochádza, patrí domácnosť (kuchyňa, kúpeľňa), garáž alebo záhrada.

U detí vznikajú v súvislosti s ľahkou dostupnosťou liekov, najrôznejších chemických látok a stačí skutočne len na pár sekúnd odvrátiť zrak či pozornosť a nebezpečenstvo je na svete. V prípade, že už dôjde k nehode, kedy dieťa požilo neznámu látku alebo lieky, neprepadajte panike. Nevhodné opatrenia môžu ublížiť.

Pracie prášky, avivážne prípravky, prípravky do umývačky riadu

Pracie prostriedky, prostriedky určené na zmäkčenie bielizne alebo prípravky do umývačky riadu obsahujú saponátové či dezinfekčné zložky, ktoré po požití väčšieho množstva silne dráždia sliznicu, pokožku, tráviaci trakt a môžu vyvolať aj hnačku. Nebezpečné, môže byť aj zvracanie, ktoré môže vyvolať vdýchnutie vzniknutej peny do pľúc.

Prvou pomocou v takýchto prípadoch je vytrieť postihnutému zvyšky požitej látky z úst a zabezpečiť dostatočný prísun tekutín vo forme vody alebo vlažného neosladeného čaju, u malých detí podávať tekutiny po lyžičkách. Po požití sa nesnažíme v žiadnom prípade vyvolávať zvracanie. Pri spontánnom zvracaní treba postihnutému predkloniť hlavu dopredu a tým zabrániť prípadnému vdýchnutiu peny. Významná strata tekutín pri zvracaní môže ohroziť najmä malé deti a starých ľudí. Následne je dôležité kontaktovať lekára a spresniť mu druh a množstvo požitej látky. O niečo závažnejšie ťažkosti môžu nastať po požití agresívnych prípravkov s dezinfekčným účinkom, ktoré obsahujú rôzne kyseliny a alkoholy. Podľa obsahu jednotlivých látok môže dôjsť k podráždeniu, alebo až k poleptaniu sliznice tráviaceho traktu a kože. Prvá pomoc v tomto prípade je rovnaká ako po požití saponátových prípravkov. Rovnako postupujeme aj po požití alkoholových či acetónových prípravkov.

Tabak

Tabak obsahuje nikotín, ktorý je priamo zodpovedný za prípadné príznaky otravy. Množstvo nikotínu je v tabakových výrobkoch rôzne. Požitie cigariet malým dieťaťom môže ovplyvniť jeho srdcovú činnosť, dýchanie, môže vyvolať kŕče alebo až bezvedomie. Obvykle ale skôr dôjde k spontánnemu vracaniu a veľkú časť z požitého množstva tabaku dieťa vyvráti. Ihneď po požití je potrebné pokúsiť sa vyvolať zvracanie, podať 3 -10 tabliet aktívneho uhlia a zapiť vodou alebo vlažným neosladeným čajom. Následne kontaktujeme lekára.

Lieky

Detské otravy, spôsobené liekmi, sú vo väčšine prípadov náhodného charakteru. V týchto prípadoch sú najviac ohrozené deti vo veku od 1 do 5 rokov. Pri nedostatočnej opatrnosti dospelých následne dochádza k nehodám, ktorým sa však dá ľahko predísť. Lieky, aj tie o ktorých si myslíme, že sú neškodné, by mali byť uskladnené na takom mieste, kam dieťa nemá prístup.

Pre prvú pomoc v takýchto prípadoch otráv detí i dospelých by v žiadnej domácej lekárničke nemalo chýbať aktívne/čierne uhlie, ktoré je predovšetkým pri predávkovaní liekmi dôležitým krokom účinného postupu na zabránenie rozvoja intoxikácie. V dnešnej dobe existuje tak rozsiahly sortiment liekov, že je prakticky nemožné ich kategorizovať a na základe toho odporúčať prvú pomoc. Vo všeobecnosti platí zásada zistiť druh a množstvo požitého lieku a následne kontaktovať lekára.

Ak pristihnete dieťa pri požití liekov a nie je možné tento stav ihneď konzultovať s lekárom, pokúste sa vyvolať zvracanie. Toto však platí iba bezprostredne po požití lieku, nie neskôr. Akonáhle sa začnú prejavovať účinky lieku, zvracanie je nebezpečné! Vyvolávať sa tiež nesmie u detí mladších ako 6 mesiacov. Či už sa podarí alebo nepodarí vyvolať vracanie, podajte dieťaťu 3-10 tabliet aktívneho uhlia, rozdrveného a rozmiešaného v pohári vody alebo čaju.

Partneri