Základnou preventívnou prehliadkou, na ktorú máte nárok zo zákona, je preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ktorú môžete absolvovať 1x za 2 roky. Trvá približne 30 minút a získate vďaka nej prehľad o svojom zdravotnom stave, ako aj o možných rizikách vyplývajúcich z rodinnej i osobnej anamnézy.
Pracovná zdravotná služba zabezpečuje zamestnancom nielen dohľad nad pracovnými podmienkami, ale aj celý rad služieb súvisiacich so starostlivosťou o zdravie. Aktívny prístup zamestnávateľa navyše výrazne prispieva k dobrému zdravotnému stavu zamestnanca.
Zlepšite si kvalitu života infúznou liečbou bolesti pohybového aparátu! Liečba kolagénovými injekciami zmierňuje poškodenia a prispieva k ľahšiemu pohybu svalov, kĺbov a chrbtice, ako aj k odstráneniu bolesti.

Ambulancie

Partneri